İşçi Sağlığı ve Çevre

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız 

 • Entegre Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak,  müşteri isteklerine,  kullanım amacına uygun ürünü en uygun ve ekonomik şartlarda,  hatasız olarak,  müşteri istekleri ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda en uygun zamanda teslim edecek şekilde hizmet vermek,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yasaları takip etmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm personelin eğitimini sağlamak ve verimliliklerini artırmak,
 • Çalışanlar arasında etkin bir iletişim sağlamak,
 • Şantiye içerisinde kalite, çevre ve iş güvenliği açısından üretimin her aşamasında, çalışanların aktif olarak katılımını sağlamak,
 • Çalışanların memnuniyetini artırmak,
 • Çalışanlarda tehlike, risk ve sonuç bilincini artırmak,  
 • Çevreye zarar verebilecek tüm işlemlerden kaçınarak uygun prosesler ve metodlar geliştirmek,
 • Şantiye çalışanlarının, tedarikçi, müşteri ve gelen tüm ziyaretçilerin şantiye içerisinde güvenliğini sağlamak,
 • Tüm acil durumlar karşısında yeterli ve uygun önlemler almak,
 • Kalite, çevre,  iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yönetim olarak belirli aralılarla gözden geçirmek,
 • Entegre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmektir.